Serwis Grizzly

Firma GRIZZLY POLSKA nie zajmuje się serwisem urządzeń PARKSIDE oraz innymi urządzeniami zakupionymi w Lidlu.

Firma Grizzly Polska dokłada wszelkich starań, by Klient, który obdarzył nas zaufaniem, czuł się zadowolony na każdym etapie współpracy z naszą firmą.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, świadczymy usługi serwisu zarówno w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. Warunki serwisu w okresie gwarancyjnym są ściśle określone przez warunki gwarancji oraz dołączane do każdego zakupionego w naszej firmie urządzenia wraz z instrukcją obsługi.

Serwis pogwarancyjny jest natomiast usługą świadczoną na wyraźne zlecenie klienta.

W przypadku chęci zgłoszenia usterki zakupionego przez Państwa urządzenia (niezależnie od tego, czy jest ono na gwarancji czy też nie), prosimy o pobranie zamieszczonego poniżej protokołu serwisowego i dokładne wypełnienie zawartych w nim rubryk, następnie przesłanie go wraz z kopią gwarancji (w przypadku napraw gwarancyjnych) na adres: serwis@grizzly.pl . Nasz serwisant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie po jego otrzymaniu i ustali szczegóły.

Mogą się Państwo również kontaktować z Autoryzowanym Punktem Serwisowym

pod numerami telefonów: 67 283 80 21 w celu ustalenia pozostałych szczegółów związanych z procesem naprawy usterki.

Prosimy nie wysyłać urządzeń bez uprzedniego ustalenia tego z serwisem !

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod adresem: Grizzly Polska Magazyn i Serwis Jeziorki 69, 64-810 Kaczory.

Warunki gwarancji

 1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy (APS).
 3. APS może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w karcie i na sprzęcie, naruszenia plomb (śruby), naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione.
 4. W przypadku, gdy dokonano istotnych napraw sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo w pełnym wymiarze, jednakże tylko w odniesieniu do części lub podzespołu wymienionego przy tej naprawie. Ustalenie „istotności” naprawy i udzielenie dodatkowej gwarancji dokonuje wyłącznie APS.
 5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji APS dokona pięciu napraw, a produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady:
  • pęknięta obudowa,
  • stosowaniem niezgodnych z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
  • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
  • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
  • samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 8. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Decyzja APS co do zasadności zgłoszonych usterek jest decyzją ostateczną.
 9. Gwarancja nie obejmuje zużycia części w wyniku eksploatacji.
 10. Brak terminowego uregulowania płatności pozbawia użytkownika do praw wynikających z gwarancji.

Dokumenty do pobrania